ДУХОВНОСТ И ЗДРАВЉЕ

Поред физичке, менталне и социјалне димензије здравља , четврта димензија здавља је духовност!
То је склад нашег унутрашњег и спољашњег света, видљивог и невидљивог!

ДУХОВНОСТ је висока СВЕСТ, савршена САВЕСТ а то је онда здрав ЧОВЕК!

Само духовно здрав човек  се може звати здравим. Неговати своје духовно здравље је обавеза свих нас без разлике јер утиче на све, на наше физичко здравље, наше ближње, на околину, на друштво у целини!