ИНДИВИДУАЛНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

 Удружење „Норма центар“ је прво удружење у Србији које кроз едукацију, истраживања и практичан рад даје значајан допринос за област ДУХОВНОСТ И ЗДРАВЉЕ и преко свог представника активан је члан секције за Традиционалну медицину Српског лекарског друштва чији је један од оснивача.

Свој рад и достигнућа “Норма центар” је у децембру 2015. године представио лекарима и практичарима секције за Традиционалну медицину Српског лекарског предавањем “ИСЦЕЉЕЊЕ ЖИВОТА-успостављање норме здравља”.

У оквиру консултација  добијете информације које вас  упућују на приоритетне сегменте свог духовног, менталног, физичког стања које треба довести у норму и како успостависти своју Норму здравља.

Током тог процеса  по приоритету осветљавају се оне  информационо-енергетске блокаде  које су кочиле процес исцељивања, доласка до решавања проблема и  развоја позитивних догађаја, добрих односа,  укључујући и оне негативне информације које се смо наследили од предака  и  добијају се смернице за даљи лични  развој.