Potpisivanjem zahteva za upis u Registar udruženja kao i potpisivanjem Kodeksa etike i prakse , svaki terapeut, praktičar u ovoj oblasti stiče prava i obaveze.

Kršenje usvojenih zakonskih, etičkih, poslovnih normi, kodeksa etike i prakse dovodi do ispisivanja iz Registra praktičara Udruženja. Udruženje na svom sajtu ističe imena ispisanih iz Registra i prosleđuje podatak o ispisivanju Sekciji za Tradiocionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva, ako se radi o zdravstvenim radnicima, Komisiji za Tradicionalnu medicinu , Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Kompetencije onih koju su ovladali duhovo-informacionim praktikama :

Terapeut duhovno-informacione metode – Zdravstveni radnici koji pripadaju podgrupi 223 i podgrupi 3230

Zdravstveni radnici, koji poseduju visoko medicinsko obrazovanje (lekari, farmaceuti, stomatolozi) kao i zdravstveni radnici , koji poseduju srednje, više medicinsko obrazovanje stečeno znanje I veštine mogu da koriste :

Lekari , farmaceuti stomatolozi stečeno znanje i veštine mogu da koriste u cilju terapije i za poboljšanje i održavanje kvaliteta života kako pacijenata tako i zdravih osoba.

Praktičar duhovno-informacione metode – Oni koji ne pripadaju grupi zdravstvenih radnika

  1. Stečena znanja i veštine mogu da koriste za poboljšanje Ii održavanje kvaliteta sopstvenog duhovno- fizičkog stanja i podršci u poboljšanju duhovno- fizičko stanja drugih osoba.
  2. Znanje i veštine mogu da primene u okviru savetovališta, Wellness, SPA, rekreativnih centara i udruženja koja po svom Statutu imaju u osnovnim odredbama, unapređenje fizičkog, duhovnog i mentalnog stanja.