ПРАВОУЧИЛИШТЕ

Циљ Правоучилишта је да на савремен начин, од најмађе популације па до најстарије, учи  животу устројеног према божанским духовним и моралним законима  као и на побољшању и стицању нових знања (курсеви), вештина (радионице), способности (семинари), циљних група у складу са потребама заједнице.

Акценат се ставља правилно развијање односа према Богу, ближњима, самом себи, обнављању духовно-моралних вредности, богољубљу, човекољубљу, родољубљу, очувању породице, Србског језика, писма, старих заната, подизања башти кроз традиционална знања и других знања и вештина потребних савременој породици.

Водимо се устројством :

  1. Да би се уредила држава претходно се мора уредити Народ.
  2. Да би се уредио народ претходно се мора уредити Породица.
  3. Да би се уредила породица, претходно се мора уредити Човек, сваки појединац.
  4. Да би се уредио сваки човек понаособ,мора да му се срце растопи од љубави и разум осветли истином Господа 

Свети Владика Николај

 

Програм ПравоУчилишта је  прилагођен различитим циљним групама и потребама: за лични развој, за децу и омладину,  за породицу,  за занатство, за траварство, за пчеларство,за пољопривреду, самоодрживе заједнице, за савремено пословање и нове технологије (организују се радионице, обуке и сл. према потребама заједнице).