Духовност и Породица

Задатак сваког од нас и државе је настојање да се очува здрава породица у којој владају хришћански закони и врлине а на првом месту Закон  Љубави.

Руско-амерички социолог Питирим Александрович Сорокин је кроз анализу култура у периоду од неколико хиљада година установио када су брак и породица обезвређени неминовно долази до  :

–Распада породице када Неморал влада као прихваћена вредост  у друштву 

– Распад породице доводи до друштвене нестабилности. 

– Распад породице подрива све укључујући и развој образовања, доприноси порасту криминала, отуђења омладине и порасту самоубистава.

– Друштвена нестабилност доводи до пропасти цивилизације.

 

             Да би створили стабилно друштво морамо  повратити праву љубав, истинско родитељство и породицу кроз праве хришћанске вредности .