ЗАЈЕДНИЧКО ДОБРО

Шта је Заједничко добро?

Заједничко добро је све оно што допиноси добробити друштва у целини  а не само само онима који припадају  економској и политичкој елити. Заједничко добро је када  делимо одређене заједничке услове и успостављени су такви механизми и  институције којима се уређује наше благостање. Друштво које се одрживо развија има обавезу  да сачува благостање  своје заједнице и да ради за добробит свих, укључујући и најслабије и најугроженије  чланове заједнице.

Оно што карактерише здрав живот заједнице која функционише по принципима заједничког добра су: стабилан породични живот; добре школе; приступачна и здрава храна ,  здравствена заштита, ефикасна јавна безбедност, еколошка и енергетска безбедност, уређен правни систем, добра инфраструктура,  информационе технологије  у служби развоја за заједничку добробит, солидарна економија  и одржива пољопривреда .

Брига за ЗАЈЕДНИЧКО ДОБРО  је  брига  за породично и лично добро!

Данашње време је време  у коме поред тога што влада дубока економска , социјална,  духовна и морална криза имамо озбиљне претње нарушавања и губитка  прехрамбене , енергетске, еколошке безбедности и суверенитета над природним ресурсима и заједничком и јавним добрима наше земље.

Алармантан је пораст броја гладних и сиромашних са једне стране насупрот  још већем  богаћењу малог броја људи. Убрзано неповратно нестају  витални ресурси као што су чиста вода, биљне и животињске врсте, чист ваздух,  незагађено обрадиво  земљиште, енергенти (угаљ, нафта, гас….)

Програм Заједничко добро се залазе и даје подршку да Србија буде :

изграђена по свим принципима људског достојанства и основних права која омогућавају да се обезбеди минимални економски и социјални животни стандард за све њене грађане ,
одговорна држава у  којој  се  природним и јавним добрима одрживо управља и у којој  та добра не могу бити предмет продаје странцима и коруптивне приватизације већ су заједничко добро садашњих и будућих генерација.
земља у којој су грађани активни на сваком нивоу живота,
држава у којој  влада и политичке институције имају активну одговорност у спровођењу политика за заједничко и  национално добро.

Норма центар је један од оснивача и координатора „Алијансе за одбрану земље, хране и природних ресурса Србије“ – чији је скраћени назив “Алијанса за заједничко добро”  која окупља слободомислеће грађане, задруге, еколошке НВО, покрете, синдикате.  У циљу скретања пазње јавности а нарочито доносиоцима  доносиоцима одлука  као и покретање дебате по овим питањима  у августу 2013. године донета је Deklaracija za zajedncko dobro коју је потписао и подржало  преко  4.000 грађана .

Такође  „Норма центар“ је иницијатор  документа Povelja za Zajednicko dobroкоји  је за циљ имао да покаже грађанима спремност , одговорност, искреност   и доследност политичких странака које су се кандидовале 2014.године на парламентарним изборима .  Потписивањем и прихватањем овог документа политичке странке су показале у којој мери су   одговорне  и да ли се обавезују  грађанима да ће спроводити практичне политике на локалном,покрајинском и републичком нивоу у складу са текстом уколико партиципирају у  власти на изборима.  

Глобални процес  „Отимања земље“  се увелико одвија и у Србији и представља велику  претњу за суверенитет грађана над храном и водом и природним ресурсима .

“Норма центар”  је  у оквиру овог програма  развио и пројекат „СВЕИМАЊЕ“ који за циљ има развој самодрживих,  економски јаких заједница у руралним деловима Србије које се развијају по свим принципима Заједничког добра.

Позивамо  вас да нам се придружите и да ваше предлоге , сугестије и остало шаљете на е-пошту office@normacentar.rs  .