ZAJEDNIČKO DOBRO

Šta je Zajedničko dobro?

Zajedničko dobro je sve ono što dopinosi dobrobiti društva u celini  a ne samo samo onima koji pripadaju  ekonomskoj i političkoj eliti. Zajedničko dobro je kada  delimo određene zajedničke uslove i uspostavljeni su takvi mehanizmi i  institucije kojima se uređuje naše blagostanje. Društvo koje se održivo razvija ima obavezu  da sačuva blagostanje  svoje zajednice i da radi za dobrobit svih, uključujući i najslabije i najugroženije  članove zajednice.

Ono što karakteriše zdrav život zajednice koja funkcioniše po principima zajedničkog dobra su: stabilan porodični život; dobre škole; pristupačna i zdrava hrana ,  zdravstvena zaštita, efikasna javna bezbednost, ekološka i energetska bezbednost, uređen pravni sistem, dobra infrastruktura,  informacione tehnologije  u službi razvoja za zajedničku dobrobit, solidarna ekonomija  i održiva poljoprivreda .

Briga za ZAJEDNIČKO DOBRO  je  briga  za porodično i lično dobro!

Današnje vreme je vreme  u kome pored toga što vlada duboka ekonomska , socijalna,  duhovna i moralna kriza imamo ozbiljne pretnje narušavanja i gubitka  prehrambene , energetske, ekološke bezbednosti i suvereniteta nad prirodnim resursima i zajedničkom i javnim dobrima naše zemlje.

Alarmantan je porast broja gladnih i siromašnih sa jedne strane nasuprot  još većem  bogaćenju malog broja ljudi. Ubrzano nepovratno nestaju  vitalni resursi kao što su čista voda, biljne i životinjske vrste, čist vazduh,  nezagađeno obradivo  zemljište, energenti (ugalj, nafta, gas….)

Program Zajedničko dobro se zalaze i daje podršku da Srbija bude :

  • izgrađena po svim principima ljudskog dostojanstva i osnovnih prava koja omogućavaju da se obezbedi minimalni ekonomski i socijalni životni standard za sve njene građane ,
  • odgovorna država u  kojoj  se  prirodnim i javnim dobrima održivo upravlja i u kojoj  ta dobra ne mogu biti predmet prodaje strancima i koruptivne privatizacije već su zajedničko dobro sadašnjih i budućih generacija.
  • zemlja u kojoj su građani aktivni na svakom nivou života,
  • država u kojoj  vlada i političke institucije imaju aktivnu odgovornost u sprovođenju politika za zajedničko i  nacionalno dobro.

Norma centar je jedan od osnivača i koordinatora „Alijanse za odbranu zemlje, hrane i prirodnih resursa Srbije“ – čiji je skraćeni naziv “Alijansa za zajedničko dobro”  koja okuplja slobodomisleće građane, zadruge, ekološke NVO, pokrete, sindikate.  U cilju skretanja paznje javnosti a naročito donosiocima  donosiocima odluka  kao i pokretanje debate po ovim pitanjima  u avgustu 2013. godine doneta je Deklaracija za zajedncko dobro koju je potpisao i podržalo  preko  4.000 građana .

Takođe  „Norma centar“ je inicijator  dokumenta  Povelja za Zajednicko dobro,  koji  je za cilj imao da pokaže građanima spremnost , odgovornost, iskrenost   i doslednost političkih stranaka koje su se kandidovale 2014.godine na parlamentarnim izborima .  Potpisivanjem i prihvatanjem ovog dokumenta političke stranke su pokazale u kojoj meri su   odgovorne  i da li se obavezuju  građanima da će sprovoditi praktične politike na lokalnom,pokrajinskom i republičkom nivou u skladu sa tekstom ukoliko participiraju u  vlasti na izborima.  Možete videti klikom na  link ovde ko je sve potpisao i komentare političkih stranaka na tekst Povelje 

Globalni proces  „Otimanja zemlje“  se uveliko odvija i u Srbiji i predstavlja veliku  pretnju za suverenitet građana nad hranom i vodom i prirodnim resursima .

Na ovom linku  ovde možete naći  prezentaciju gde se možete informisati  o uzrocima  i posledicama ovog procesa .

Norma centar  je  u okviru ovog programa  razvio i projekat „SVEIMANJE“ koji za cilj ima razvoj samodrživih,  ekonomski jakih zajednica u ruralnim delovima Srbije koje se razvijaju po svim principima Zajedničkog dobra.

Pozivamo  vas da nam se pridružite i da vaše predloge , sugestije i ostalo šaljete na email office@normacentar.rs  .