ЛИЧНА ОДГОВОРНОСТ ПОСЛАНИКА И ДРЖАВНЕ АДМИНИСТАРЦИЈЕ ЗА УВОЂЕЊЕ 5Г БЕЗ ПРИСТАНКА ГРАЂАНА

0

Преносимо вам ово ВАЖНО и УРГЕНТНО обавештење грађана, струковних удружења, независних стручњака  окупљених  ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ДОБРО упућено изабраним лицима  и  државној администацији на републичком, покрајинском, градском, општинском нивоу. Документ у ПДФ формату можете добити кликом на линк+5Г Јавно обавештење о одговорности

 

 

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

О  ЛИЧНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

у вези са вашим одлукама,  поступцима или пропуста увођења бежичног система

5Г У СРБИЈИ

 

Председници Народне Скупштине РС,

Републичким народним посланицима,

Покрајинским посланицима,

Председници владе РС,

Министрима, помоћницима министара, државним секретарима

Градоначелницима, заменицима градоначелника, градским секретарима, градским одборницима

Председницима општина и председницима скупштина општина, одборницима

 

Ово правно обавештење има својство да се користи као доказно средство на суду, да сте били информисани, код покретања  грађанске и кривичне одговорности у вези са вашим одлукама, поступцима и / или пропустима око развоја и примене 5Г микроталасне бежичне технологије у Србији. Укључујући и 4Г и  ЛТЕ (Long Term Evolution) у форми малих ћелија чине саставни део имплементације 5Г.

Вашим одлукама и поступцима  без пристанка нас грађана да будемо изложени бежичном 5Г микроталасном електромагнетном зрачењу на нашим улицама, радном месту, школама, свим јавним просторима као и у нашим домовима кршите   чланове  2, 23, 24, 25, 40, 41,  64, 68, 74, 90 Устава Р. Србије, Архуску конвенцију,  кoнвeнцију УН-а o прaвимa дeтeтa, Нирнбeршки (Nuremberg) кoдeкс, правилник УН о принципима у пословању и људским правима „Заштити, поштуј, поправи“.

 

Ваша дужност је да сте информисани о сваком закону, стратегији и другим законским актима о којима доносите одлуке или их спроводите,   тако и о утицају  5Г микроталасног зрачења на јавно здравље,  животну средину и националну безбедност и покажете да својим одлукама и поступцима предузимате мере предострожности  у складу са вашим овлашћењима.

 

Обавештавамо вас јавно,  да себе доводите у ризик од наношења штете грађанима Србије,  путем 5Г бежичног микроталасног зрачења и подизања кривичних пријава против сваког  од вас лично јер сте један/на од оних који ништа не предузимају у циљу заштите својих грађана а у обавези сте према Уставу, Закону о животној средини, Закону о нејонизујућем зрачењу, Архуској конвенцији и осталим међународним конвенцијама и законима.

Нова 5Г технологија коју сте Ви одобрили да се шири у Србији, дајући позитивно мишљење и  сагласност на СТРАТЕГИЈУ развоја мрежа нове генерације до 2023. године и кроз пројекат „Паметних градова“, потписујући уговоре са телекомуникационим корпорацијама, је прошла без шире јавне и стручне дебате, без иједне националне студије  о утицају и праћења нејонизујућег  зрачења на здравље грађана,  учешћа јавности у  општинама и градовима где треба да се пусти у промет којима стављате грађане у велики ризик по здравље, угрожавање здраве животне средине, личне и националне безбедности.

Загађење наших домова са 5Г бежичним  зрачењем,  може да нам нанесе штету  јер се од овог зрачења не можемо заштитити,  ни склонити и  то постаје велики здравствени ризик и на тај начин ви чините да наши домови ниси  условни за живот у њима као и то да смо угрожени и на радним и јавним местима.

Контаминација бежичним 5Г микроталасним зрачењем без наше сагласности, била би примена силе против грађана, што изазива нашу бојазан од угрожавања безбедности и здравља и могла би да се класификује  као агресија на цивиле и / или злочиначки напад.

У складу са међународном класификацијом болести ICD-10, code W90 Светске здравствене организације (WHO) сваки ниво изложености ЕМЗ укључујући  5Г микроталасно бежично зрачење, може се медицински  дијагностицирати  као штетан утицај на здравље. Скрећемо пажњу да је свако сигурносно ограничење,  по нашим националним безбедносним стандардима и законима застарело којим би требало да  се  штити наше здравље и животна средине од ове био-сензитивне 5Г технологије.

Такође, скрећемо пажњу на хиљаде научних радова који су урадили независни научници и стручњаци из целог света и упутили Глобални Апела против 5Г  којим упозоравају на штетност и заустављање даљег ширења  ове врсте технологије које је уједно и војно оружје https://www.5gcrisis.com/scientific-studies?fbclid=IwAR1q_4Mjqm4L8Re1hOpNu2tKkoT0jZQ_R59kvxroAvbhkFsODGn5X4fVsSg ,  www.5gappeal.eu  ,  https://emfscientist.org/    https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal  а који су одговорне државне администрације прихватиле и у својим земљама  и стопирале увођење и ширење 5Г бежичне неиспитане технологије а то су Белгија, Словенија, Пољска и  многим другим градовима широм света.

Ваша лична одговорност да свесно преузимате на себе и ризик као изабрани представници у Народној, Покрајинској, градској, општинској  скупштини; постављени председник владе, министри/помоћници/државни секретари, тиме да сте  сагласни и допуштате да се 5Г технологија користи  у нашим градовима и општинама Србије, без Гаранције безбедности по здравље и животну средину.

Основ ваше кривичне одговорност је и у чињеници да сте били у обавези да тражите да се уради Стратешка процена  утицаја на животну средину која је неопходна код израде Стратегије и развојних програма и   due diligence анализа ризика која је неопходна код оваквих пројеката и инвестиција. Надамо се да сте свесни  и да имате довољно личних средстава да надокнадите штету свим грађанима,  насталу контаминацијом 5Г бежичног микроталасног зрачења у случају покретања судских поступака појединачно за сваког од вас ако не изгласате МОРАТОРИЈУМ на 5Г у Србији из предострожности.  Имајте на уму да би ово могао буде ваш велики проблем и да смо сигурни у добијање судских спорова против вас јер осигуравајуће куће за ризике, не осигуравају штете  и  повреде настале на овај начин које утичу на здравље и животну средину.

Позивамо вас, као изабране званичнике и постављену државну  администрацију,  да делујете у јавном интересу и да уколико из предострожности  не уведете Мораторијум на 5Г у Србији сносићете личну и кривичну одговорност јер осим велике потенцијалне опасности по јавно здравље и животну средину, овим се угрожава наша приватност, лична и национална  безбедност.

Такође,  у обавези сте да заштитите грађане Србије а поготову нашу децу од других штетних бежичних технологија, попут Ви-Фи-ја у школама, „паметних“ бројила и слично и да замените те ризичне  технологије безбедним и ефикасним технологијама, као што су Оптички интернет  у становима, школама и пословним зградама. Државе и градови који желе да се здраво развијају и напредују већ то раде.

Захтевамо од вас  увођење из предострожности

МОРАТОРИЈУМ НА 5Г У СРБИЈИ

и да у складу са вашим надлежностима радите за добробит грађана, на очувању јавног здравља, животне средине и националне безбедности Србије !!!

 

АЛИЈАНСА

                                        ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ДОБРО

У Београду 05.05.2020.године