НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ПОРОДИЦЕ

0

У Србији народ нема државу која би требало да подржи живот својих грађана а посебно да као приоритет стави ПОРОДИЦУ као њену основну ћелију друштва. Институције које би дефинисале и браниле српске националне интересе, стратегију развоја и одржања не раде или не постоје. У Србији се не поштују Уставом гарантована права на живот и здраву животну средину, не поштује се право људи на природне ресурсе, доносе се закони супротно сигурности , безбедности и интересу народа.

Полазећи од свега тога “Тим за живот”  и “Норма центар” преко тима окупљеног у  иницијативни одбор за “Савез православних жена” сматрају да  су питања Породице и Демографска питања  приоритет над приоритетима за национални  опстанак не само Србије већ многих земаља које се суочавају са овим проблемима.

Питања  Породице, рађања, наталитета, смањење броја абортуса неопходно је дићи на виши ниво и ова питања морају бити посебан део сваке државне стратегије као Национална сигурност и безбедност Породице исто тако и Међународна.

Налазимо се у веома изазовном времену за очување Породице, нације, државе,  Православља и читавог Човечанства.

Ако се водимо  речима српског   Св. Оца Николаја Велимировића о спасењу човечанства, нације, породице, на почетку Жичког устава он је нагласио : „Да би се уредила држава претходно се мора уредити народ. Да би се уредио народ претходно се мора уредити Породица….“

Безбедност државе, нације, човечанства је угрожена ако је угрожена сигурност и безбедност породице.

У Србији се  суочавамо са следећим изазовима и претњама по  сигурност и безбедност породице :

 • Законодавство:
  • Штетни  Закон о легализацији абортуса, закони који у процедури Закон о истополним браковима и Закон о родном идентитету…
  • Непостојање Закона о демографској безбедности (Србија спада у сам врх најстаријих земаља Европе, просечна старост 43,7 година, велики одлив младих образованих последњих 5 година, велики прилив миграната и њихово остваривање права на трајни останак у Србији и  добијање српског држављанства, око  1800 села пред потпуним гашењем ,  морталитет је такав да сваке године умре један град од 38 до 45 хиљада становника у Србији, имамо 100.000 – 250.000 абортуса годишње -пријављених и не пријављених ;
  • Непостојање Закона о заштити живота нерођене деце.
 • Образовно- васпитни програми и планови конципирани су тако да су усмерени на уништавање традиционалних породичних вредности,  негују индивидуализам, одрицање од националног и природног родног идентитета, разбијају традиционалне улоге мушкарца и жене у породици, везују децу за ИТ и виртуални свет  а не негују, патриотизам, човекољубље, богољубље…
 • Еколошко /здравствене претње: последице НАТО бомбардовања, отимање стратешких ресурса земљишта, малих речних водотокова и изворишта у рукама корпорација и страних држављана, увођење опасне микроталасне 5Г бежичне мреже супротно Уставу и без дебате о утицају на здравље и предавање националне базе података страним корпорацијама кроз међудржавне уговоре, обавезна вакцинација ( не постоји више национални институт за вакцине и серуме)…
 • Прехрамбена несигурност – либерализација ГМО хране, губљење суверенитета над прехрамбеним системом, уништавање малих произвођача.
 • Медији, уметност и култура– Кроз већину медијских , уметничких и културних садржаја (чак уз подршку националних државних медија и институција) промоција хомосексуализма, содомизма, разврата,  нездравих стилова живота, исмејавање и стигматизација православних хришћанских вредности, промоција окултизма и сатанизма,  замена националног идентитета за глобални.
 • Секте – број секти у порасту, увођење нпр. практиковања јоге од пренаталног периода до сениорског доба, деловање секти кроз алтернативне методе лечења, самопомоћи,  разних квази  духовних праваца и пракси.
 • Социјално -економска- тренутна национална  социо-економска политика која се спроводи у Србији подржава стране држављане и мигранте кроз субвенције , неповратна средства  за инвеститоре, бесплатне уџбенике, новчану  подршку породицама миграната а са друге стране неповољни кредити за наше грађане за покретање послова, скупи уџбеници, одузимање деце сиромашним породицама и предавање хранитељским који добијају државна средства.
 • Угрожавање православних верских осећаја и права – иако је Уставом и законима то обезбеђено,  у пракси се за разлику од других,  православна верска права и осећаји крше, нема санкционисања оних који то чине а свако национално и православно реаговање је стигматизирано од ЛГБТ  удружења као и оних који се баве људским правима па и од самих државних институција.

 

Како одговорити  на изазове и претње по Националну сигурност и безбедност Породице :

 1. Јачање капацитета организација која се баве овим питањима.
 2. Подизање свести код грађана и доносиоца одлука о темама везаним за безбедност и сигурност породице ( едукација младих, родитеља, народних посланика, државних званичника, представника политичких странака , циљане јавности).
 3. Усвајање Манифеста националног  опстанка; Закона о демографској безбедности; Закона о заштити живота нерођене деце; Закона о финансијкој подршци младим високообразованим стручњацима у земљи и онима који се у земљу врате, за покретање посла; Закона о забрани деловања организација  која промовишу ЛГБТ вредности и залажу се за  истополне бракове; Закона о сектама;Формирање посебног министарства за породицу и демографију, институције; установљавање  Заштитника породице и дечијих права; Изједначавање црквеног  и грађанског  брака.
 4. Обезбеђивање сталних буџетских средстава и међународних средстава за имплементацију Закона, пројеката  и јачање организација и удружења које се баве овим темама.
 5. Заједничко деловање и наступање на националном нивоу организација, државних институција, медија и Православне цркве (израда закона, стратегија , кампање заступања и лобирања за националну безбедност и сигурност породице).
 6. На међународном, регионалном нивоу, чвршће повезивање,  размена искуства, заједничке кампање  са организацијама и  државним институцијама, црквом  у православним земљама.
 7. Заједничко деловање и наступање на међународном нивоу у међународним институцијама
 8. Формирање националног и међународног савета за безбедност породице међу православним земљама.

САБОРНО за Ж И В О Т !!!

Саборно за Националну сигурност и безбедност Породице !!!