РЕГИСТАР ПРАКТИЧАРА

Потписивањем захтева за упис у Регистар удружења као и потписивањем Кодекса етике и праксе , сваки терапеут, практичар у овој области стиче права и обавезе.

Кршење усвојених законских, етичких, пословних норми, кодекса етике и праксе доводи до исписивања из Регистра практичара Удружења. Удружење на свом сајту истиче имена исписаних из Регистра и прослеђује податак о исписивању Секцији за Традиоционалну медицину Српског лекарског друштва, ако се ради о здравственим радницима, Комисији за Традиционалну медицину , Министарства здравља Републике Србије.

Компетенције оних коју су овладали духово-информационим практикама :

Терапеут духовно-информационе методе – Здравствени радници који припадају подгрупи 223 и подгрупи 3230

Здравствени радници, који поседују високо медицинско образовање (лекари, фармацеути, стоматолози) као и здравствени радници , који поседују средње, више медицинско образовање стечено знање И вештине могу да користе :

Лекари , фармацеути стоматолози стечено знање и вештине могу да користе у циљу терапије и за побољшање и одржавање квалитета живота како пацијената тако и здравих особа.

Практичар духовно-информационе методе – Они који не припадају групи здравствених радника

Стечена знања и вештине могу да користе за побољшање Ии одржавање квалитета сопственог духовно- физичког стања и подршци у побољшању духовно- физичко стања других особа.
Знање и вештине могу да примене у оквиру саветовалишта, Њеллнесс, СПА, рекреативних центара и удружења која по свом Статуту имају у основним одредбама, унапређење физичког, духовног и менталног стања.