Zajedničko dobro u Narodnoj skupštini

0

U okviru parlamentarnog mehanizma Zelena stolica ” Norma centar” je kao jedan od osnivača pokreta za Zajedničko dobro učestvovao na 18. sednici Odbora za zaštitu životne sredine održanoj 5. oktobra koja je na dnevnom redu imala razmatranje amandmana na Predlog zakona o nacionalnim parkovima.

U okviru završne diskusije  Aleksandra Knez Milojković, predsednica “Norma centra” je ispred pokreta Zajedničko dobro skrenula pažnju  da postoji vidljiv napredak u uključivanju struke i zainteresovane javnosti u procese izrade Zakona ali da i dalje najčešće politički interes dominira nad interesom struke i građana i da postoje stari i najsvežiji  primeri  zaobilazenja  Zakona od stane same Vlade. Takvo ponašanje je okarekterisala kao neodgovorno  upravljanje  Nacionalnim parkovima i drugim nacionalnim  prirodnim  i javnim dobrima.