Programi

Živimo u vremenu u kome se suočavamo sa dubokom ekonomskom krizom, velikim moralnim padom, degradacijom društva, gde vladaju otuđenost, egoizam, ratovi, bolesti, nemaština, zagađenja svih vrsta a od kojih je najpobogubnije duhovno, gde su obrazovanje, zdravstvo, ekonomija i ostale sfere društva u službi uništavanja čoveka i sprečavanja da se vrati svojoj pravoj prirodi i suštini.

U cilju lične, porodične i nacionalne  obnove i uzdizanja Norma centar u skladu sa svojim ciljevima radi i razvija dva programa. To su PravoUčilište Zajedničko dobro.