DA LI SAM ZRELA OSOBA? II deo

0

Živimo u veoma izazovnom vremenu u kome se svakodnevno susrećemo sa različitim situacijama koja nas potaknu na određenu reakciju , razmišljanje i  preispitivanje.  Često situacije  u kojima  se trenutno nalazimo a neprimereno se odnosimo prema njima, otvaraju  u našem životu proces razvoja negativnih događaja koja  blokiraju naš napredak i utiču na naše emocionalno, mentalno i fizičko zdravlje. Obično uzroke takvog stanja tražimo u drugima kao na primer krivce vidimo u nekom od bližnjih (roditelji, partner…), kolega  na poslu, a opštu situaciju u našem društvu (političku,ekonomsku,socijalnu…) ocenjujemo kao katastrofalnu da bi mi mogli bilo šta dobro da uradimo.

Zrela osoba je ona koja zna da promenom svoje svesti menja i svoju stvarnost i da je sama odgovorana za sve što joj se dešava u životu. Ona se drži ovog zlatnog  pravila zrelosti:

 SVEST = SAVEST = STVARNOST = ŽIVOT 

 

Ovo pravilo isticali su  Gandi  i otac Tadej kada su govorili  „Budi promena koju želiš da vidiš u svetu“ i „Kakve su ti misli takav ti je i život“.

Šta nas to sprečava da budemo zrela svest i da sami budemo  promena koja menja svoju stvarnost a time direktno da pozitivno utičemo na promenu kolektivne svesti?

Svest predstavlja polje bezkonačne moći i potencijala,  koje manifestuju Univerzum i kao Kreacija nastaje kao kontinualni, tekući proces. To je univerzalna, sveobuhvatna vibracija energije  koja je  sveznajuća i svemoćna (svemoguća).  Njeni nivoi se mogu identifikovati pomoću jednostavnog kvaliteta same svesti.

Američki naučnik i filozof  Dr. David R Hawkins dao je logaritamsku skalu svesti od 1 do 1.000, koji počinje u broju “1″, kao postojanja samog života i nastavlja do 1.000 (najviši nivo svesti) .

Dr. David R Hawkins, ističe da su dve najveće barijere za podizanje svesti i  duhovni rast na nivou 200 i 500.

Nivo hrabrosti, predstavlja duboki pomak od destruktivnog i štetnog ponašanja ka promovisanju  Života  i celovitog stila života.

Sve ispod 200  je slabost  i nizak nivo svesti i zrelosti. Trenutno, oko 78% svetske populacije je ispod ovog značajnog nivoa. Destruktivni kapacitet ove većine bi uništili  čovečanstvo da nema protivteže  uticaja onih  22% koji su iznad 200 od kojih je samo 4% na nivou 500.

Svaka tačka predstavlja postepen kvalitativni skok moći svesti.

Jedna osoba, više, zrelije  svesti kalibrisana na  600 daje protivtežu negativnosti od 10 miliona ljudi koji su ispod 200.

Možemo sada ponovo  postaviti  pitanje da li smo mi zrela osoba , visoke svesti koja je odgovorna i  spremna da radi na sebi kako bi kreirala ispravnu stvarnost  ili je slaba i pristaje da bude rob matrixa i negativnog uticaja kolektivne svesti.

Svako od nas bez izuzetka ima  mogućnost i obavezu da promeni , uzdigne  svoju svest i a time  isceli i promeni svoju stvarnost .